Educatie

 

Vorming & Toerusting   Ouderengespreksgroep    Cursus TVG

Vorming & Toerusting

Voor het komend seizoen is de Commissie Vorming & Toerusting er opnieuw in geslaagd u een boeiend en afwisselend programma aan te bieden.
Bij deze bijeenkomsten willen we elkaar ontmoeten, ons verdiepen in religieuze en cultureel-maatschappelijke zaken en van elkaar leren. Wij hopen hiermee ook aan te sluiten bij wensen en ideeën die ons aangereikt zijn.
Alle avonden beginnen we om 19.30 uur en we sluiten omstreeks 21.30 uur af.
Zie voor een uitgebreider verslag van het programma, verderop in Het Groene Boekje.
De start is al vroeg in het seizoen (voordat Het Groene Boekje is uitgekomen!).

Woensdagavond 6 september.
De heer Sam van der Meer ( beroep akkerbouwer) vertelt over zijn zoektocht naar “wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van mijn bestaan en leven we voort na dit leven.” Het zal, zoals hij zelf verwoordt, een geestprikkelende avond kunnen worden.

Zondagochtend 1 oktober (aanvang 10.00 uur)
Mkhitar Ghazaryan geeft deze ochtend een piano-concert. Hij is als vluchteling uit Armenië in 2011 in Nederland gekomen. Hij studeert nu al enkele jaren aan het conservatorium. Dit wordt zijn tweede concert bij ons in de kerk. Opnieuw bevelen wij dit concert van harte bij u aan!

Woensdagavond 1 november
De heer Johannes Luijken houdt een inleiding en gespreksavond over het werk van De Christengemeenschap. Hij is als priester werkzaam in de gemeente in Meppel. Het zal oa. gaan over het ontstaan en de spirituele achtergrond van de Christengemeenschap. Het belooft een boeiende, verhelderende avond te worden.
Woensdagmiddag-avond 17 januari (aanvang 17.00 uur)
We gaan de film “Publieke Werken” bekijken. Een verfilming van het boek Publieke Werken geschreven door Thomas Rosenboom. De film speelt in Amsterdam en ook in het veengebied rondom Hoogeveen.(Deze film stond vorig jaar al op het programma maar de vertoning ging niet door ivm. licentie problemen.)
We eten samen weer soep en een broodje.

Woensdagavond 7 februari
Walter Kamphuis, zijn vrouw Katinka en Gerard Lanting verzorgen een avond over biologische dynamische landbouw en antroposofie. Zij vertellen over hun passie voor pure producten. De avond zullen zij afwisselen met het spelen van muziek.

Woensdagavond 7 maart
Dorien Lanting houdt een lezing waarin zij ons op een open en veelzijdige manier vertelt over De Islam. Als student-onderzoeker richt zij zich specifiek op de christelijk-islamitische dialoog. Wat zijn oa .overeenkomsten en verschillen tussen Islam en Christendom.
Wij hopen u te ontmoeten bij de bijeenkomsten. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Zegt het voort!

Kerk zomer
Dragen wij de genen van de buitenaardsen?
Allereerst wil ik mij voorstellen:
Mijn naam is Sam van der Meer en mijn beroep is akkerbouwer; gestart in 1980 in de Zuidelijke Flevopolder, komend van het Zuid-Hollandse eiland Voorne en Putten, opgevolgd door mijn zoon Dirk.
Met heel veel enthousiasme -en ook wel vanuit een voortrekkersrol- ben ik boer geweest.
Mijn hele leven ben ik bezig geweest met vragen als ‘wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van mijn bestaan en leven we voort als geest na dit leven’.
Deze vragen hebben van mij een spirituele zoeker gemaakt.
We worden als we opgroeien allemaal geconditioneerd; ons wordt geleerd wat goed is en wat niet, wat waar is en wat niet waar is of wat gevaarlijk is enz. enz.
Als geconditioneerde mens lopen we daarna het gevaar dat we het ‘zeker’ weten en dat heet dan conservatief. We zijn dan niet in staat de gedachte van de ander te beluisteren, en leren niet.
Ik zie de mens als een eilandbewoner, een eiland in een grote oceaan.
De zee is nog onoverbrugbaar en wij denken op dat eiland dat ons eiland het enig bewoonde eiland in de oceaan is.
We weten nog niet veel.
Het gaat niet om het doel maar om de weg.
Ik zal een inleiding houden over dit onderwerp, gevolgd door een PowerPoint presentatie met veel plaatjes; plaatjes, die die U zeker zullen verbazen.
Ik vind mijn bezoek aan Oosterhesselen om meerdere redenen bijzonder.
Ten eerste gezien mijn leeftijd, maar meer nog voor mij dat dit onderwerp in dit prachtige kerkje bespreekbaar is.
Ik hoop dat we met elkaar een mooie en geest prikkelende avond mogen beleven.
We zijn allemaal onderweg en een ieder is daar waar hij zijn moet.
In de hoop de nieuwsgierigheid van velen geprikkeld te hebben sluit ik af.
Tot ziens op 6 September 2017.
Sam van der Meer
Datum: 6 september
Aanvang: 19.30 uur
 
Concert op 1 oktober
Op zondag 1 oktober is er geen kerkdienst. We gaan deze morgen luisteren naar muziek. Een piano concert. Vorming & Toerusting heeft voor deze morgen uitgenodigd pianist Mekhitar Ghazaryan (22). In februari 2015 trad hij ook op in onze kerk.
Mekhitar woont in Almere en komt oorspronkelijk uit Armenië.
Hij studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Gaat nu de overstap maken naar het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam om zich verder te ontwikkelen.
Mekhitar heeft inmiddels meerdere optredens op zijn naam staan. Hij heeft een voorliefde voor solo spel en houdt van kamermuziek. Zijn solospel bracht hem al op het podium van het Muziekgebouw aan het IJ en een samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble. Zondag 13 augustus a.s. treedt hij op met fluitiste Emyli Beyond in het Concertgebouw in Amsterdam.
1 oktober a.s. in de kerk van Oosterhesselen zal hij werk spelen van Bach, Haydn en Debussy.
Het belooft een bijzondere morgen te worden met deze talentvolle pianist!
We vragen geen entree, wel is er een openschaal collecte bij de uitgang.
Datum: 1 oktober
Aanvang: 10 uur
 
Een indruk van de Christengemeenschap
Inleiding en gespreksavond over het werk van De Christengemeenschap.
Als spreker is uitgenodigd Johannes Luijken, die als priester werkzaam is in de gemeente in Meppel.
De Christengemeenschap heeft in Noord-Nederland verder gemeenten in Groningen en in Leeuwarden en ook bestaat er een actieve groep in Emmen.
Onderwerpen op deze avond zullen zijn:
Hoe is de Christengemeenschap ontstaan? Wat is de spirituele achtergrond? Hoe heeft zich dit kerkgenootschap feitelijk ontwikkeld en waar staat men nu? Hoe verhoudt zich deze stroming tot de algemeen christelijke stromingen? Hoe zijn de contacten met andere geloofsgemeenschappen?
En - wellicht interessant als thema om over in gesprek te komen-: waar gaat het de Christengemeenschap primair om en wat ziet zij wel en wat niet als haar opgave? En lukt haar dat?
Datum: 1 november
Aanvang: 19.30 uur
 
Publieke Werken
Publieke Werken is een historische roman van Thomas Rosenboom uit 1999, met als belangrijkste locatie twee huisjes die nu nog te zien zijn in de gevel van het Amsterdamse Victoria Hotel. Een andere inspiratiebron was de biografie van de Hoogeveense apotheker Radijs. In 2000 kreeg Rosenboom voor Publieke Werken de Libris Literatuur Prijs toegekend.
De eerste verhaallijn begint bij de Amsterdamse vioolbouwer, weduwnaar Walter Vedder.
Eind jaren 19e eeuw zijn er plannen om tegenover het centraal station van Amsterdam het Victoria Hotel te bouwen. De plannen zijn zo goed als rond. Er moet alleen nog onderhandeld worden over het huisje van de vioolbouwer Vedder. Het eerste bod is ruim voldoende. Door hebzucht en steun van zijn buurman vraagt de vioolbouwer meer dan de dubbele prijs. Als beide partijen er niet uitkomen, wordt er toch begonnen met de bouw. Na de sloop van opgekochte gebouwen wordt er om de twee onverkochte panden heen gebouwd.
De tweede verhaallijn start in Hoogeveen, waar Vedders neef, de oude apotheker Christof Anijs de enige apotheker ter plaatse is. Er vestigt zich een tweede apotheker in het dorp, met een nieuw universitair diploma. Als ook nog blijkt dat de jonge apotheker goed kan opschieten met de dokter, de burgemeester en de dominee, die allemaal een universitaire opleiding hebben gehad, voelt Anijs met zijn oude diploma duidelijk dat hij niet meer bij de notabelen van de gemeenschap hoort. Hij besluit zijn ambitie te verleggen naar de medemens. Hij trekt er met witte doktersjas op uit en gaat geneesmiddelen uitdelen en diagnoses stellen onder de turfstekers te Elim.
De derde verhaallijn is die van de armoedige veenwerkers, waaronder zich één joodse familie bevindt, Bennemin. De joodse familie heeft contact met Anijs. De vader van de joodse familie wil zijn oude viool verkopen en op die manier komt er weer contact tussen de twee neven Anijs en Vedder. De neven Anijs en Vedder bedenken een plan om de veenwerkers een beter bestaan te bieden. Met het kapitaal dat Vedder voor zijn huis wil bedingen zal Anijs de verarmde turfstekers uit Elim een betere toekomst bieden. Vanaf dat moment slaan de verhaallijnen ineen en houden beide hoofdpersonen elkaar onbedoeld vast in een wederzijdse wurggreep….
Datum: 17 januari 2018
Aanvang: 17.00 uur
 
BIO LANDBOUW : VOOR DE TOEKOMST !
Goede zorg voor de aarde, de planten en de dieren = goede zorg voor de mensen
In de omgeving van Oosterhesselen zijn twee biologische landbouwbedrijven actief: mts. Lanting en ’t Leeuweriksveld, die zich op deze avond aan u voorstellen. Gerard Lanting leidt een akkerbouwbedrijf met vollegronds groenteteelt op 60 ha en de afzet gaat naar de groothandel/veiling. Wouter Kamphuis leidt een gemengd bedrijf met de nadruk op tuinbouw -5,5 ha- met directe afzet naar de consument.
Beide ondernemers vertellen aan de hand van een powerpoint-presentatie over hun bedrijf. U krijgt zo een mooi beeld van deze prachtige bedrijven, de drijfveren, de uitdagingen en dilemma’s waarvoor de boeren zich geplaatst zien. Thema’s die daarbij een rol spelen: beheersing van onkruid, ziektes en plagen; omgaan met het weer; ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid; de prijsvorming van de producten en hoe die terugwerkt op het landbouwbedrijf; landbouw en christendom; biologische landbouw: een toekomstig alternatief voor de héle landbouw?
U krijgt ook gelegenheid om wat van de groente die op deze bedrijven geteeld is te proeven en er staat een tafel met boeken en tijdschriften over het onderwerp. Het geheel wordt door Gerard, Wouter en zijn vrouw Kathinka omlijst met muziek op piano, viool en zang.
Datm: 7 februari
Aanvang: 19.30 uur
 
De Islam: een kennismaking
Ver verwijderd van de culturele en religieuze centra in Europa en Jeruzalem, in de woestijnregio van het Arabische schiereiland, werd in 610 na Christus de basis gelegd van een religie die binnen korte tijd zou uitgroeien tot één van de belangrijkste monotheïstische godsdiensten ter wereld. Mohammed en de Koran zouden het begin vormen van de islam, de derde en vooralsnog laatste monotheïstische wereldreligie. Vanaf het ontstaan van de islam is er altijd een sterke connectie geweest tussen deze godsdienst en haar christelijke evenknie. De islam vereert Jezus als één van haar profeten, verwijst in haar heilige boek naar zowel de Joden als de christenen en verleent ze zelfs een speciale status (ahl al-kitaab, mensen van Het Boek). Echter, er blijven ook grote verschillen tussen de beide wereldreligies. Fundamentele theologische verschillen, zoals de éénheid van God, maar ook verschillen in rituelen, symbolen en gebruiken.
In deze lezing hoop ik voor u allen een open en veelzijdige kennismaking met de islam te verzorgen. Wat zijn fundamentele overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom? Welke vormen van islam worden er beleden? Wat is de verhouding tussen de moslim en zijn medemens? Hoe ziet de islam het leven op aarde, en wat daarna komt? Wat is de rol van Jezus in de islam? De historische ontstaansgeschiedenis van deze religie zal de basis vormen voor een bespreking die naast bovenstaande thema's, ook ruimte zal bieden aan uw eigen vragen.
Dorien Lanting is als studente in de onderzoeksmaster Religie en Cultuur verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseert op de islam, in het bijzonder op christelijk-islamitische dialoog. Zij heeft in het verleden historisch onderzoek gedaan naar onder andere soefisme, de mystieke tak van de islam, maar ook naar recentere bewegingen als de Islamitische Staat. Daarnaast is zij als stagiaire verbonden geweest aan de Nederlandse ambassade te Heilige Stoel, Vaticaanstad.
Datum: 7 maart 2018
Aanvang: 19.30 uur
 
Alle activiteiten van V&T op een rijtje
06 september 2017             Lezing door de heer Sam van der Meer
01 oktober 2017                 Vervangende kerkdienst, met pianoconcert Mekhitar Ghazaryan
01 november 2017              De Christengemeenschap.
17 januari 2018                  Filmavond Publieke Werken
07 februari 2018                 Biologische-Dynamische Landbouw
07 maart 2018                    De Islam - een kennismaking

Samenstelling commissie V&T:

Grietje Hogen Esch   (0524) 58 21 55
Anneke Vermaas  (0528) 35 10 61
Roelof Lanting    (0524) 58 23 03
Tineke Lehr  (0524) 58 19 79

Indien u suggesties / ideeën heeft voor het seizoen 2018 / 2019 wilt u dit aanreiken aan de commissie V&T.

Ouderengespreksgroep
Op de vierde maandag van de maand komen we van 14:30 tot 15:45 uur in de multifunctionele ruimte (eerste etage, voormalig kamer 106) van de Etgaarde bij elkaar om te spreken over een actueel onderwerp. Dit kan liggen binnen de Bijbelse theologie, maar ook in de maatschappelijke of persoonlijke sfeer. De onderwerpen worden veelal aangereikt door de deelnemers zelf. Het is voor sommigen fijn om te kunnen spreken over dingen die een mens bezig houden, maar het is voor anderen ook goed om te luisteren en erover na te denken.
Deze gespreksgroep wordt ondersteund door de Gereformeerde kerk in Gees en door de Hervormde kerk in Oosterhesselen. Vanuit beide kerken zijnéén of meer ambtsdragers aanwezig. De gespreksleiding is in handen van Janny Maatjes en Alma Ham. Zo zijn we over de dorps- en kerkgrenzen heen met elkaar in gesprek. Dat is verrijkend en bouwt bruggen.

Iedereen is welkom, van binnen of van buiten De Etgaarde, ouder of jonger, kerkelijk of niet, praters en luisteraars. Uit ervaring weten we dat het goede ontmoetingen zijn, dus hopen we dat we elkaar dit jaar weer zullen inspireren tot een goed gesprek.

Cursus TVG
De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden' (TVG) staat onder auspiciën van de PKN (Utrecht) en vindt plaats in ca. 27 plaatsen in Nederland, waaronder Assen en Groningen. De cursus biedt leden van verschillende kerken maar ook deelnemers zonder kerkelijke achtergrond de gelegenheid zich te verdiepen in kerk, geloof en theologische onderwerpen. Een vooropleiding is niet vereist. Iedereen is welkom. Ook u!
In deze cursus wordt oude kennis opgefrist en maakt u kennis met nieuwe geloofsinzichten. Verfrissend is de onderlinge discussie. Samen met de deskundige docenten wordt de blik verruimd. Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken bij de vragen van de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk. Menig cursist ervaart de slogan: "omdat het zo boeiend is" dus niet voor niets.
Aangezien de cursusplaatsen een grote mate van vrijheid hebben in opzet, vorming en inhoud zijn de cursussen in de verschillende plaatsen niet gelijk.
De cursus start begin september en duurt drie jaar. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Over de cursus in Assen kunt u hier meer informatie vinden: www.tvgassen.nl

Over de cursus in Groningen kunt u hier meer informatie vinden: www.tvg-groningen.nl