Actueel

Ds. Bolhuis nu ook bereikbaar op mobiel telefoonnummer
Met ingang van 1 januari 2018 is ds. Bolhuis ook bereikbaar op het mobiele nummer (06) 40 13 76 82. Haar oude telefoonnummer, (0528) 26 26 12, blijft gewoon in gebruik. U kunt dus van beide nummers gebruik maken om contact met haar op te nemen.
 
Bijzondere viering op 7 januari met thema "Mensen onderweg"
Ook dit jaar verzorgt de Werkgroep Samen Kerk zijn weer een aantal bijzondere vieringen. De eerste is op 7 januari aanstaande. Omdat we geen nieuwjaarsbijeenkomst hebben, beginnen we de bijeenkomst met gezamenlijk koffie drinken en elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Aansluitend hebben we dan een korte viering. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer een bijzondere viering te worden. We hopen op een goede opkomst.
 
2018 01 07 foto
 
Agenda kerk
Maandag 8 januari 19:30 uur Vergadering schoonmaakgroep
Dinsdag 9 januari 14:30 uur Bijeenkomst bezoekgroep
Woensdag 17 januari 17:00 uur Filmavond V&T Publieke Werken
Zaterdag 20 januari 10:00 uur Start Kerkbalans 2018
Woensdag 24 januari 19:30 uur Kerkenraadsvergadering
Vrijdag 26 januari 19:00 uur Dienst ouderen in De Etgaarde
Maandag 29 januari 14:30 uur Ouderengespreksgroep in De Etgaarde
Zaterdag 3 februari 09:00 uur Inleveren Kerkbalans
Meer informatie over sommige activiteiten vindt u in het kerkblad