Kerkblad 'De Zandloper'


'De Zandloper' is het officiële orgaan van de Hervormde Gemeenten (PKN) te Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Schoonoord en Zweeloo en de Gereformeerde Kerken van Aalden, Gees en Schoonoord. Het blad verschijnt verschijnt maandelijks.

In dit blad vindt u van elke hierboven genoemde gemeente berichten over: kerkdiensten, geboorte, ziekte en overlijden, belangrijke mededelingen uit de kerkenraadsvergaderingen, activiteiten binnen de gemeente, aankondigingen en verslagen van gemeenteavonden enz.

De kosten van een abonnement zijn € 20,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich wenden tot dhr. Joop Slaa.
Zie: Namen en adressen.

Eind 2017 was het aantal abonnementen voor Oosterhesselen: 171 exemplaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerk 014 zomer no 250x375 q60