Kerkgebruik derden

Kosten
Aan het gebruik van ruimtes in de kerk zijn kosten verbonden.
Voor 2016 zijn deze als volgt vastgesteld.

Omschrijving gebruik:    
Kerk t.b.v. koorrepetities (per uur). 18,50
Kerk t.b.v. openbare bijeenkomsten, bijv. concerten (per uur, excl. beheer).    27,50
Beheer (per uur, verplicht bij openbare bijeenkomsten met meer dan 25 personen)    30,00
Gebruik van het orgel (voor studiedoeleinden geldt een apart tarief).    25,00
Gebruik van de vleugel.   25,00
Stemmen van de vleugel.    85,00
Koffie/thee bij koorrepetities (per kop).     0,75
Koffie/thee bij openbare bijeenkosten (per kop).     1,00
Rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden. *
Rouw- en trouwdiensten voor derden (excl. predikant en organist, incl. beheer) 275,00
Verhuur kerk aan derden voor bijv. burgerlijk huwelijk (incl. beheer).  275,00
*) Afhankelijk van de bijdragen aan de kerk over de afgelopen drie jaar. De kosten voor een rouwdienst
  bestaan uit 'zorgkosten' en huur kerkgebouw: totaal € 515. Voor gemeenteleden wordt dit bedrag in
  rekening gebracht verminderd met hun bijdrage aan de kerk over de laatste drie jaren.
  Voor een trouwdienst wordt alleen het gebruik van de kerk à € 275 in rekening gebracht.

Gebruikers
Stichting Hesselen Cultureel
Website: www.hesselencultureel.nl
Contact: dhr. L. Deen, Tilweg 5, 7863 TJ  Gees
telefoon (0524) 58 19 42

Happy Sound
Website: www.vrouwenpopkoorhappysound.nl
Mevr. R. Nijenbanning,
Korenmaolen 2, 7751 DW Dalen
(0524) 55 27 35

Regionaal Kamerkoor Cantabel
Website: www.cantabel.nl
Contact: mevr. E. Voortman, Pandijk 2, 7861TE Oosterhesselen
telefoon: 0524 58 24 48

Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM)
Website: www.mannenkoorhem.nl
Contact: dhr. R. Pennings
telefoon (06) 113 887 72

Weekrooster
De kerk wordt wekelijks op onderstaande tijden gebruikt.