Vorming & Toerusting

Voor het komend seizoen is de Commissie Vorming & Toerusting er opnieuw in geslaagd u een boeiend en afwisselend programma aan te bieden.
Bij deze bijeenkomsten willen we elkaar ontmoeten, ons verdiepen in religieuze en cultureel-maatschappelijke zaken en van elkaar leren. Wij hopen hiermee ook aan te sluiten bij wensen en ideeën die ons aangereikt zijn.
Alle avonden beginnen we om 19.30 uur en we sluiten omstreeks 21.30 uur af.
Zie voor een uitgebreider verslag van het programma Het Groene Boekje.

Samenstelling commissie V&T:

   
Anneke Vermaas  (0528) 35 10 61
Tineke Lehr  (0524) 58 19 79

 

 

Kerk zomer
Ouderen gespreksgroep in de Etgaarde
 
Elk kerkelijk seizoen zijn er ± 6 gespreksgroepen in woonzorgcentrum ‘de Etgaarde’. Deze starten in september en worden gehouden in de vergaderkamer van de Etgaarde (meestal op maandag, aanvang 14.30 uur). De exacte data worden gemeld in de Zandloper. De leiding is in handen van Alma Ham en Janny Maatjes.