De ledenadministratie wordt verzorgd door mevr. Pia Compagner - Binnendijk in samenwerking met het Regionaal Kerkelijk Bureau te Emmen. Het is van groot belang dat deze op orde is.
Er vinden jaarlijks veel mutaties plaats: verhuizingen van en naar onze gemeente, geboorte en overlijden, huwelijk en scheiding. De praktijk leert dat men in veel gevallen niet direct dergelijke mutaties aan de kerkelijke gemeente waarvan zij lid zijn doorgeeft. U helpt ons zeer om in voorkomende gevallen een berichtje te sturen.

Contact zie: Namen en adressen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerk 014 zomer no 250x375 q60