De basis voor de inrichting en uitvoering van ons bestuur en organisatie is de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aangevuld door de Plaatselijke Regeling van de Hervormde Gemeente Oosterhesselen. Het Beleidsplan geeft het gemeenteleven vorm over een periode van 4 jaar.
Het Beleidsplan 2023-2027 kunt u hier vinden (klikken): beleidsplan 2023-2027

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad. De Kerkenraad bestaat uit de predikant, diakenen, ouderlingen en ouderling‑kerkrentmeesters.

Een aantal personen uit de Kerkenraad vormen het dagelijks bestuur. Dit heet het Moderamen. Het Moderamen is samengesteld uit de predikant, een diaken, een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester.

De diakenen vormen samen het College van Diakenen, ook wel genoemd de Diaconie.
De ouderlingen met een pastorale taak vormen samen met de predikant het Pastoraal Beraad.
De ouderling‑kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters.

Het Moderamen wordt gevormd door:

Dhr. Joop Slaa voorzitter / scriba
- vacature pastoraat
- vacature predikant
Mevr. Ankie Dotinga diaconie
   

 

 

 

De namen van alle ambtsdragers en medewerkers zijn hier te vinden: Namen en adressen

Het Moderamen vergadert gewoonlijk op de 1e woensdag van de maand.
De Kerkenraad vergadert gewoonlijk op de 3e woensdag van de maand.

Organisatieschema Hervormde Gemeente Oosterhesselen

Organogram gem met kleur 2