Dienstenrooster 2024Q2 gewijzigd
 
 
Kerkdiensten in de Etgaarde

Elk seizoen worden er 6 diensten gehouden in het woonzorgcentrum de Etgaarde. De diensten worden georganiseerd door de drie kerken van Oosterhesselen en Gees. De organisatie is in handen van Wilma Versloot, Hans Nijland en Jans Oosterveld. Bij toerbeurt zullen er vrijwilligers uit deze kerken meehelpen om deze diensten goed te laten verlopen.
Via de Zandloper worden de diensten verder aangekondigd.