Stichting Vrienden van de Kerk

Onze monumentale kerk is niet weg te denken uit ons dorp.
Naast de functie van kerk voor de kerkelijke gemeente heeft onze kerk immers ook een belangrijke functie in het verenigingsleven in het dorp.
Zo wordt de kerk door de week 's avonds gebruikt door diverse koren en worden er concerten georganiseerd door Hesselen Cultureel. De kosten van de instandhouding van het gebouw dienen opgebracht te worden door de kerkelijke gemeente. De opbrengst van verhuur is daarbij ook zeer van belang voor de begroting van onze gemeente.
Om mensen die geen binding hebben met de kerkelijke gemeente de gelegenheid te bieden hun betrokkenheid te tonen is de Stichting Vrienden van de Kerk opgericht.

Inschrijving
Bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 04075283.
Als rechtspersoon onder nummer (RSIN): 814959441.

Het doel van de stichting
Het doel van de stichting is in de statuten als volgt beschreven:

kerk 024 zomer nw toegangshek 270x405 q502

Het (mede)organiseren en doen uitvoeren van restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw te Oosterhesselen;

  • Het bijeenbrengen van gelden, waaruit voormelde restauratie en onderhoud kunnen worden gefinancierd;
  • Het (mede)organiseren van al die activiteiten, welke kunnen bijdragen tot het behoud en instandhouding van het kerkgebouw te Oosterhesselen als cultuurhistorisch waardevol bouwwerk;
  • Alle activiteiten, welke in de ruimste zin kunnen worden geacht dienstig te zijn aan voormelde doelstellingen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden die benoemd worden door de Kerkenraad.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter: de heer H.J. Lesschen Rister 46 7861 CB Oosterhesselen
Secretaris: vacature      
Penningmeester: de heer A.J. Bruins Slot Marten Kuilerweg 29 7916 RJ Elim
Lid de heer S.C.D. Koning De Hulderts 13 7861 AX Oosterhesselen
Lid de heer L. Deen Weesboom 11 7861 CD Oosterhesselen

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Activiteiten in de afgelopen periode
2010: In 2010 is onze mooie kerk gerenoveerd. De Stichting heeft hier ook aan bijgedragen. Zo is de aanpassing van de stoep met de leuningen bekostigd door de Stichting. De schoonmaakbeurt van de buitenkant die om de drie à vier jaar nodig is, is door de Stichting bekostigd.
2011: In het jaar 2011, het jaar na de renovatie, zijn er geen grote onderhoudswerkzaamheden aan de kerk verricht en is er niet bijgedragen. De donaties zijn gereserveerd voor het jaar 2012.
2012: Er is voorzetbeglazing aangebracht. De Stichting heeft hier een forse bijdrage aan kunnen leveren.
2013: De opbrengst van dat jaar is bestemd voor de reparatie van de scheuren in de muren.
2014: De Stichting heeft bijgedragen aan de reparatie van de muren.
2015: De inkomsten zijn gereserveerd voor de te verwachten onkosten van de aanpassing van de berging.
2016: De Stichting heeft bijgedragen aan de aanpassing van de bergruimte van de kerk.
2017: Er is door de Stichting bijgedragen aan de vernieuwde buitenverlichting van de kerk.
 

Financiën
De fondsen worden verworven door jaarlijks aan donateurs een donatie te vragen, waarbij tevens verantwoording wordt afgelegd van de bestedingen door de Stichting.
Het financieel overzicht waarin de inkomsten en uitgaven worden verantwoord vindt u hier: Financieel Overzicht 2021
Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL04 RABO 0373 7267 24

Beleidsplan
Het beleidsplan loopt tot 2024 en vindt u hier.

ANBI-erkend
De Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, d.w.z. de Stichting is ANBI-erkend. Een gift/donatie is daarom aftrekbaar van de inkomsten voor de Belasting.

Contact
Meer weten over de stichting? Donateur worden?
Neem contact op met de voorzitter van de Stichting, dhr. S. Koning

correspondentieadres:  Geserweg 2, 7861 BL Oosterhesselen
telefoon: (0524) 58 2038
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.