Als het orgel begint
en de zangtoon aangeeft
de mond zich opent
en het lied wordt geboren doorzingt ons een eenheid
ver uitgaande boven
de som van ons samen
van eenlingen opgeteld
gebeurt er gemeente 
als het Woord om ons wekt
en tot antwoord opwekt
de Geest ons opent
en met ja doorademt
tot het lied zich verheft
gebeurt er geboorte
beginsel van leven
van liefde voor eeuwig
onbreekbare heelheid
gemeenschap met God.
kerkmuziek 2015

Een gedicht van Inge Lievaart.

De gemeente ervaart de kerkmuziek als een wezenlijk element en zingt graag. Goede instrumentale begeleiding wordt daarbij op prijs gesteld. Onze kerk beschikt daarvoor over een monumentaal één-klaviers instrument met aangehangen pedaal en heeft een rijk en inspirerend klankenpalet. Soms wordt er samengewerkt met instrumentalisten. Tijdens de eredienst is er gewoonlijk na de preek een kort muzikaal intermezzo, waarin niet-koraal gebonden muziek ten gehore wordt gebracht.

De Organisten
Aan onze kerk zijn de volgende organisten verbonden:

dhr. Tinus Broekroelofs
mevr. Anneke Hamberg
dhr. Erik Nijzink
dhr. Egbert Schoenmaker
mevr. Hilda Smit

Zij hebben de zorg voor de kerkmuziek tijdens de eredienst. Naast het begeleiden van de gemeentezang is het hun taak het orgel vóór en na de dienst te bespelen. Na de preek wordt gewoonlijk ook niet-koraal gebonden (orgel)muziek gespeeld. Incidenteel wordt er met instrumentalisten samen gespeeld.
De organisten spelen bij toerbeurt. Het rooster is opgenomen in het 'Dienstenrooster' en wordt door de coördinerend organist opgesteld. Deze heeft tevens zorg voor het orgel.